Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vítáme Vás na stránkách Česká Okna a Dveře. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Tento dokument popisuje, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, když navštěvujete naši stránku nebo využíváte naše služby. Dodržujeme přitom všechna relevantní právní ustanovení, zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana a bezpečnost Vašich osobních údajů jsou pro nás na prvním místě. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, veškeré operace s daty jsou pečlivě dokumentovány. Veškeré údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to s Vaším výslovným souhlasem.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme v momentě, kdy se rozhodnete využít naše služby nebo když navštěvujete naši webovou stránku. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, a další. Tyto údaje používáme především pro zpracování Vaší objednávky a komunikaci s vámi ohledně Vaší objednávky.

Zároveň mohou být Vaše údaje využity pro marketingové účely, ale pouze v případě, že jste nám k tomu dali specifický souhlas. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a garantujeme, že Vaše údaje budou vždy zpracování s nejvyšším možným stupněm bezpečnosti a zabezpečení.

Přenos údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje jsou sdíleny jen v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, na základě Vašeho výslovného souhlasu, nebo pokud to vyžaduje zákon. Třetími stranami mohou být například dopravci nebo platební služby. Vždy se snažíme zajistit, aby třetí strany, se kterými sdílíme Vaše údaje, měly stejně vysoké standardy ochrany údajů, jaké používáme my.

Zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme a aktualizujeme, abychom zajistili jejich aktuálnost a účinnost. Jakékoliv změny těchto zásad budou včas oznámeny na našem webu.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo žádostí týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat vlastníka stránek Darek Svoboda na e-mailové adrese [email protected] nebo na poštovní adrese nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Napsat komentář

Přepínač stylů

Vyberte rozvržení
Vyberte barvu
Vybral Pattren
Vyberte pozadí