Ochrana osobních údajů

Úvod do ochrany osobních údajů

Společnost Česká Okna a Dveře, kterou zastupuje majitel Darek Svoboda, se zavazuje chránit osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR a zákony České republiky. Tato stránka obsahuje informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti ohledně vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s maximální péčí a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací, které provádíme s osobními údaji, ať už automatizovaně nebo neautomatizovaně. To zahrnuje shromažďování, zaznamenávání, organizaci, strukturování, uchovávání, adaptaci nebo změnu, vyhledávání, konzultaci, použití, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiným způsobem zpřístupňování, zarovnání nebo kombinaci, omezení, vymazání nebo zničení vašich údajů.

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, komunikace s klienty, zpracování objednávek a pro marketingové účely. Zahrnuje to jména, kontaktní údaje, informace o objednávkách a případné další informace, které nám poskytnete. Zajišťujeme, aby shromažďování dat bylo vždy relevantní pro určený účel, a neuchováváme je déle, než je nezbytně nutné.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, omezení přenositelnosti údajů a námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. Pro realizaci těchto práv nebo pro další dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: [email protected].

Kontaktní informace

Pro další dotazy nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na nás. Kontaktní informace majitele společnosti Česká Okna a Dveře jsou následující:

  • Jméno: Darek Svoboda
  • Adresa: nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno-střed, Czechia
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář

Přepínač stylů

Vyberte rozvržení
Vyberte barvu
Vybral Pattren
Vyberte pozadí